Protecția vieții private (Politica de Confidențialitate). Prelucrarea datelor cu caracter personal

Website-ul nostru respectă dreptul la viață privată al persoanelor care îl vizitează și care ne comunică impresiile lor pe cale electronică. Atunci când interacționați cu noi, există posibilitatea să ne furnizați informații care să ne ajute să vă identificăm (spre exemplu: nume, e-mail). Aceste informații sunt cunoscute sub denumirea de „date cu caracter personal”. Aceasta este Politica de Confidențialitate care respectă dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”).

1. Cookie-uri

Dacă lași un comentariu pe site-ul nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de e-mail și site-ului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu.

2. Newslettere și e-mail-uri

În cazul în care ne furnizați adresa dumneavoastră de e-mail (fie ca urmare a înregistrării pe site-ul nostru pentru a putea posta un comentariu, fie ca urmare a participării la concursurile pe care le organizăm prin intermediul paginii de Facebook – https://www.facebook.com/vevetravels), datele de contact pe care le furnizați vor putea fi utilizate pentru a vă trimite newsletter-uri. În plus, este posibil să primiți comunicări de prezentare a altor produse, brand-uri ori
site-uri web. Aceste materiale se pot concretiza sub forma unui e-mail.

Putem folosi, de asemenea, adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă trimite comunicări tranzacționale sau administrative (de exemplu, e-mail de confirmare atunci când vă înscrieți pentru sau vă dezabonați de la o înregistrare sau activitate specifică), precum și anumite servicii legate de anunțuri (de exemplu, anunțuri despre update-uri la notificarea noastră de confidențialitate, întreruperi sau schimbări la serviciile noastre on-line sau politicile de suport tehnic sau alte modificări conexe). Împreună, aceste tipuri de comunicări sunt menționate în prezenta politică de confidențialitate ca fiind „Comunicări administrative”.

3. Tombole, concursuri si promoții

Pentru a vă înregistra la concursuri on-line, tombole sau alte promoții (împreună denumite „Promoții”), vi se poate solicita să vă înregistrați pe site-ul vevetravels.ro sau să ne furnizați anumite informații pe pagina de Facebook          Veve Travels – https://www.facebook.com/vevetravels. Informațiile colectate în cadrul unei promoții sunt folosite pentru a determina eligibilitatea dumneavoastră, pentru a vă notifica dacă sunteți câștigător și/sau pentru a vă livra un premiu. Dacă sunteți câștigător, anumite informații despre dumneavoastră (cum ar fi numele sau imaginea) pot fi postate pe site-ul vevetravels.ro și/sau pe pagina de Facebook Veve Travels – https://www.facebook.com/vevetravels, în
secțiunea relevantă și pot fi transferate companiei care oferă premiul, precum și celei care îl livrează. În cazurile de excepție în care minorilor li se permite să participe la o promoție, vom obține mai întâi acordul părinților, dacă este necesar, conform dispozițiilor GDPR.

Pentru mai multe informații despre promoții, vă rugam să consultați regulile oficiale sau detaliile publicate în secțiunea dedicată promoției respective.

4. Transferul datelor cu caracter personal

Veve Travels nu va divulga niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal unei societăți comerciale sau organizații terțe, care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct dacă dumneavoastră nu v-ați dat în mod expres consimţământul în acest sens. 

Ocazional, putem derula programe comune sau co-sponsorizate, ori de promovare pe site-ul nostru cu o alta companie, organizație, societate sau o altă parte, și putem colecta și procesa informații personale. Dacă informațiile dumneavoastră personale sunt colectate de către (sau se împart cu) o altă entitte decât Veve Travels, ca parte a unui astfel de proiect de promovare, vă vom anunța acest lucru la momentul colectării informațiilor dumneavoastră personale. Periodic, putem derula o promoție pe site-ul nostru, care oferă produse sau servicii de la o altă companie si veți avea posibilitatea de a opta pentru a primi informații direct de la societatea terță respectivă. Atunci când oricare dintre aceste promoții sunt puse la dispoziția minorilor, vom obține mai întâi consimţământul verificabil al părinților, înainte de schimbul de informații cu caracter personal ale minorului, conform dispozițiilor GDPR.

Atunci când desfășuram orice campanie de promovare care implică o altă societate, putem oferi un link separat la politica de confidențialitate a acestei societăți si vă încurajăm să-l citiți înainte de a furniza orice informații personale, deoarece nu putem garanta că aceasta a aderat la Politicile noastre de Confidențialitate.

Dacă nu doriți ca informațiile dumneavoastră să fie colectate de către sau în comun cu o altă societate decât a noastră, puteți alege întotdeauna să nu vă înregistrați sau să nu participați la aceste promoții, în momentul în care vă sunt solicitate informațiile cu caracter personal.

Am putea dezvălui, de asemenea, informațiile dumneavoastră personale, în cazul în care ne este solicitat acest lucru prin lege, sau în cazul in care, în opinia noastră, fundamentată pe buna-credință, o astfel de acţiune este în mod rezonabil necesară pentru a ne conforma procedurilor legale, pentru a răspunde oricăror solicitări și pretenții, sau pentru a proteja siguranța sau drepturile Veve Travels, ale clienților săi, ori ale publicului în general.

În cazul unei fuziuni sau achiziții integrale sau parțiale a Veve Travels de către o altă societate sau în cazul în care Veve Travels vinde sau înstrăinează în integralitate sau în parte societatea, dobânditorul ar putea avea acces la informațiile deținute de Veve Travels, care ar putea include informații cu caracter personal. În mod similar, informațiile personale pot fi transferate, ca parte a unei reorganizări corporative, proceduri de insolvență, sau a unui alt eveniment similar, în cazul în care este permis de/realizat în conformitate cu reglementările aplicabile.

Veve Travels nu transferă datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în afara Spațiului Economic European.

5. Securitatea datelor

Veve Travels ia toate măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja confidențialitatea și securitatea informațiilor dumneavoastră personale colectate de pe site-ul vevetravels.ro și prin intermediul paginii de Facebook Veve
Travels, inclusiv în cazul categoriilor speciale de date cu caracter personal și informațiilor personale colectate de la minori, chiar dacă acestea pot fi prelucrate doar în mod ocazional/accidental. Aceste eforturi includ, dar nu sunt neapărat limitate la:

  • stocarea informațiilor dumneavoastră personale
    în medii de operare sigure, care nu sunt disponibile pentru public si care sunt
    accesibile numai angajaților sau contractorilor autorizați Veve Travels
  • verificarea identității utilizatorilor site-ului
    înregistrați înainte de a putea accesa informațiile lor personale.